Vestia startar Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon

Entreprenadkostnaden är på cirka 200 miljoner kronor. Foto: Ratos

I våras startade samarbetet mellan Vestia och Castellum för projekt SEEL och nu är även kontraktet som möjliggör byggstart signerat av båda parter. Entreprenadkostnaden är på cirka 200 miljoner kronor exklusive tillkommande kostnader för verksamhetsspecifika installationer.

– SEEL är ett prestigeprojekt och jag är mycket stolt över att Vestia fått kundens förtroende att uppföra denna framtidsanläggning med fokus på elektromobilitet. Detta stärker Vestias position som regionens ledande entreprenör inom partnering och samverkansprojekt, säger Christian Johansson Gebauer, Styrelseordförande i Vestia Construction Group och Affärsområdeschef på Ratos.

Projektet avser en byggnation av Sveriges största forskningsanläggning för el- och laddfordon och anläggningen kommer att uppföras intill Säves gamla flygplats. Byggnaden består av sammanlagt ca 15 000 kvadratmeter – en laboratoriedel och en kontorsdel.

– Vi är mycket stolta över att få förnyat förtroende av Castellum genom att bli utsedda som totalentreprenör för projektet SEEL. Det är ett viktigt profilprojekt för alla inblandade parter och även för staden Göteborg. Därför känns det mycket spännande att vara med på resan att utveckla en fastighet som ska bidra till omställningen mot en mer hållbar transportsektor, säger Christian Wieland, vd för Vestia Construction Group.