Föråldrad teknik kostar logistikföretagen två arbetsdagar per månad

Brist på integrerad teknik hos många transportföretag. Foto: Soti

En ny, global undersökning från SOTI visar att 75 procent av transport- och logistikföretagen har gjort betydande investeringar i mobil teknik, kroppsnära teknik och IoT-lösningar under 2020, och åtta av tio planerar att fortsätta investera i mobil teknik under 2021. Men investeringarna levererar tyvärr inte de önskade resultaten, enligt undersökningen. Avsaknad av integration med befintliga system orsakar minskad produktivitet, isolerade arbetsflöden och i slutänden att medarbetarna förlorar värdefull tid.

Pandemin har inneburit en ordentlig ökning av nätshoppingen, och därmed satt stor press på transport- och logistiksektorn. Nu har mobil- och IoT-förvaltningsbolaget SOTI släppt en ny rapport som undersöker trender och lösningar som driver utvecklingen inom transport- och logistikbranschen, samt hur pandemin har påverkat branschens verksamhet. Undersökningen har utförts bland 550 IT-beslutsfattare inom transport- och logistikbranschen i åtta länder, inklusive Sverige.

Föråldrade system kostar anställda två arbetsdagar per månad
Nästan hälften av respondenterna globalt, 45 procent, och 40 procent i Sverige, anser att de använder föråldrad teknik. Siffran är globalt i stort sett oförändrad sedan förra årets undersökning, trots att 75 procent globalt, och 64 procent i Sverige, uppger att de gjort betydande investeringar i mobil teknik under förra året. Undersökningen visar också att brist på integration av tekniken minskar produktiviteten, skapar isolerade arbetsflöden och i slutändan leder till att personalen förlorar värdefull tid när de är ute på fältet. Hela 98 procent uppger att teknikstrul leder till förlorad arbetstid varje vecka. För svenska transport- och logistikföretag handlar det i genomsnitt om 3,5 timmar per medarbetare och vecka.

– Pandemin har satt fokus på behovet av korrekt integration av teknik. Vi ser en tydlig investering i teknik bland transport- och logistikföretag men vi ser inte någon sammanhängande strategi för hur implementering av den nya tekniken för att motverka följderna av pandemin. Beslutsfattare inom transport- och logistikbranschen måste förstå att deras organisationer slösar bort tid, pengar och produktivitet genom att inte ta hänsyn till implementeringen och integrationen, säger Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef, SOTI.

Papper och penna orsakar fel i transport- och logistikföretagen
Undersökningen visar att det finns ett glapp mellan de teknikinvesteringar som görs och implementeringen av dem, vilket leder till att investeringarna inte optimeras och skapar värde. Ineffektiviteten kan tvinga medarbetare att gå tillbaka till fysiskt pappersbaserade processer som ökar risken för fel och orsakar ytterligare ineffektivitet. Bland annat uppger 45 procent av respondenterna att personalen uppdaterar flera olika system manuellt, 31 procent att äldre teknik inte är integrerad fullt ut med nya system och 29 procent att information inte sprids mellan alla system som används.

– Det finns en tydlig missmatchning mellan den teknik som transport- och logistikföretag ser behov av och den sömlösa integrationen i deras befintliga infrastruktur. Med en integrerad mobilitets- och IoT-hanteringsplattform kan transport- och logistikföretag inte bara öka hastigheten utan också minimera kostnader och säkerställa transparens i leveransen, säger Stefan Spendrup.