Stenas femte E-Flexer-fartyg levererat

Fartygstypen Stena E-Flexer kombinerar frakt och passagerare. Foto: Stena RoRo

Sex veckor före planerad tid Ro-Pax fartyget Côte d’Opale, Stenas femte E-Flexer-fartyg, levererats från det kinesiska varvet CMI Jinling. En ceremoni med närvaro av såväl Stena RoRo, DFDS och varvet ägde rum på plats och nu anträder fartyget sin jungfruresa till Europa för att sättas i drift under sommaren. Stena RoRo har tecknat ett långt charteravtal med DFDS och fartyget kommer med sina 214 meter var den längsta färjan som trafikerar den Engelska kanalen.

– Vårt fokus är att anpassa utförandet efter våra kunders specifika önskemål och i det här fallet har DFDS själva varit mycket involverade i fartygets unika design. Förutom långtgående krav på miljöaspekter och teknik är flexibiliteten en av utgångspunkterna för E-Flexer-klassen, säger Per Westling, vd Stena RoRo. 

x

Stena RoRo har tecknat ett långt charteravtal med DFDS. Foto: Stena RoRo  

Stena RoRo har hittills beställt nio stora RoPax-fartyg av E-Flexer-typen, varav fem nu har levererats. Bolaget har option på ytterligare fartyg. Dagfärjan Côte d’Opale ska trafikera rutten Dover – Calais. I stället för hyttavdelningar finns det extra stora ytor för aktiviteter och bekvämlighet för passagerarna. Förskeppet är särskilt utformad för att passa anläggningarna i de båda hamnarna och fartyget är dessutom utrustat med en tredje bogpropeller för att underlätta vid de många dagliga manövrarna i hamn.

– Vi erbjuder effektiva transportlösningar för både frakt och passagerare. Med en kapacitet på 160 bilar och plats för 1000 passagerare är Côte d’Opale ett fint exempel på hur vi kombinerar frakt och passagerartrafik utan att kompromissa med upplevelsen ombord. Vi vill uttala vår uppskattning för Stenas E-Flexer-design, som gjort det möjligt att tillsammans kunna anpassa färjan till de önskemål som finns kopplat till de korta överfarterna över kanalen. Med den här färjan kommer vi att kunna erbjuda våra resenärer en behaglig resa, säger Torben Carlsen, CEO DFDS Group.

Fartygstypen Stena E-Flexer kombinerar frakt och passagerare och är i grundutförande väsentligt större än dagens standardfärjor av RoPax-typ. Stena E-Flexer serien ligger i framkant vad gäller hållbarhet och sätter en ny standard avseende utsläpp, kostnads- och energieffektivitet, liksom prestanda.