Brist på containrar kan skapa höjda konsumentpriser

Containerbrist skapar högre konsumentpriser. Arkivbil

Hittills i år har fraktpriset på översjö-containers ökat dramatiskt. Vissa perioder har kostnaden för att frakta en container från Kina till Europa och Sverige varit uppe på otroliga 17 500 dollar, vilket ska jämföras med 2020 års pris som var ca 2000 dollar. Prishöjningen beror till största delen på flera olika störningar i den globala handeln på grund av pandemin. Ungefär 90 procent. av alla varor i den globala handeln transporteras med lastfartyg. Störningarna och prishöjningarna på containerfrakterna kommer med största säkerhet att leda till försenade leveranser och i slutändan till höjda konsumentpriser.

Enligt Ntex Director för Sjö och Flyg, Allan Nielsen, beror problematiken på flera olika faktorer.

– Det började när Kina stängde sina fabriker pga. Covid-19 i mars förra året. I samband med detta minskade snabbt rederierna sin kapacitet och all fartygstrafik till och från kinesiska hamnar, för att möta vad man trodde en lågkonjunktur.

Parallellt med detta hade pandemin resulterat i att allt fler börjat arbeta hemifrån, vilket bevisligen satt extra fart på näthandeln. Bakgrunden till hela historien är att produktionshjulen åter börjat få fart i Kina efter en längre tids nedstängning. Den ökade produktionen ökar automatiskt trycket på hamnarna längs Kinas kuster.

Samtidigt har det varit stora problem i USA:s hamnar, bland annat en av världens största hamnar Long Beach utanför Los Angeles, där man varit kraftigt underbemannade pga. pandemin. Detta har resulterat i att det tar extremt lång tid att lossa och tömma alla containers.

– Nu tar det 4-5 veckor vilket ska jämföras med 3-5 dygn innan en container kommer in i loopen igen. Om man till detta lägger att det varje månad transporteras ca 900 000 containers mellan Kina och USA är det lätt att förstå att en container numera är en bristvara. Det finns en massa containers men på fel platser, säger Allan.

Parallellt med detta har rederierna också påverkats av den stora efterfrågan i Asien. De flesta lastfartyg har bråttom tillbaka till de stora hamnarna i framför allt Kina. För att spara tid och omdisponera utrustning så kör man mycket tomcontainers istället för att ta last tillbaka till Asien. Vilket gör att all global handel drabbas för stunden.

Allan Nielsen, tror att priserna kommer att normaliseras om ett tag men att det kommer ta tid.