Logistik och självledarskap skapar nya jobbmöjligheter i Västerås

Svenska Retursystem rekryterar medarbetare till sitt nya Customer Service & Planning Center i Västerås. Foto: Svenska Retursystem

Under året ska Svenska Retursystem etablera ett kompetenscentrum i Västerås för att styra sin logistik i Sverige och internationellt. Just nu pågår rekryteringen av ett närmare tjugotal tjänster till den nya medarbetarstyrda funktionen.

– Vi har en riktigt häftig resa framför oss! Vårt Customer Service & Planning Center kommer att bli hjärtat i styrningen av vår logistik och det ska bli så spännande att arbeta medarbetarstyrt från start med det nya teamet, säger Pernilla Lindström, Customer Service and Planning Manager på Svenska Retursystem.

Sedan flera år tillbaka pågår en kulturresa inom Svenska Retursystem mot en organisation där den traditionella hierarkin ersätts av självledarskap. Grunden är att varje medarbetare tillsammans med sina kollegor får ansvar att forma hur man löser uppdraget och hur man tillsammans når sina och hela gruppens resultat och mål. För två år sedan skrotades bolagets företagsledning och flera funktioner arbetar numera som självstyrande team.

– Det ger en fantastisk möjlighet för alla medarbetare att verkligen ta ansvar, utveckla sig själv samt vara med och påverka hela företaget, säger Fredrik Thapper, Supply Chain Manager på Svenska Retursystem.

Idag är kundservice, saldokontroll och den dagliga planeringen outsourcat till ett externt företag. Att Svenska Retursystem nu väljer att ta hem verksamheten beror på att man vill skapa bättre förutsättningar att bygga en långsiktig och bred logistikkompetens inom bolaget.