Svenska Retursystem renodlar cirkulär affärsmodell

Svenska Retursystem ersätter engångsförpackningar med returemballage. Foto: Svenska Retursystem

Bakom de grå plastbackarna i livsmedelsbutiken ligger ett standardiserat system som Svenska Retursystem ansvarar för tillsammans med ett omfattande transportnätverk. Svenska Retursystem arbetar med visionen om en hållbar framtid och började med att ersätta engångsförpackningar med returemballage. Nu går de ett steg till och klimatsatsar på sina transporter.

– Vårt uppdrag går ut på att miljöanpassa branschen, att göra hållbarhetsnytta i samhället. Med vår cirkulära affärsmodell, där lastbärarna återanvänds gång på gång på gång och skickas fram och tillbaka blir distributionen oerhört viktig. Ska vi göra verklig klimatnytta ska vi ha fossilfria inrikestransporter och det redan 2025, säger Pontus Björkdahl, hållbarhetschef Svenska Retursystem.

Tillsammans med samverkansorganisationen BioDriv Öst genomfördes bland annat en utförlig omvärldsanalys där flera trender inom drivmedelsområdet identifierades. Dessa pekade på behovet av en variation av flera olika drivmedelsalternativ. Eftersom hela Svenska Retursystem andas cirkulära och hållbara lösningar är det också självklart att biogas tillsammans med el prioriteras och avtalet innefattar även en bonus till leverantörerna om de överträffar avtalade mål.

­– Biogas som drivmedel passar väldigt bra in i vårt cirkulära helhetstänk. Matavfall blir till biogas och biogödsel som återförs till lantbruket och ger näring åt ny mat som transporteras i våra lådor med biogasdrivna fordon – cirkeln är sluten, säger Pontus Björkdahl.

Felix Ek är projektledare vid BioDriv Öst för projektet Transportutmaningen som finansieras av Klimatklivet. Arbetet med att stötta Svenska Retursystem har varit en del i den företagsrådgivning som ingår i projektet.

– Alla vet att flera olika förnybara drivmedel behövs för att ställa om transportsektorn. Genom att säkerställa en teknikdiversifiering genom kraven i upphandlingarna blir det lättare att nå målen för transportsektorn. Samtidigt minskar transportörens och den upphandlande organisationens ekonomiska risker som kan kopplas till prisuppgångar på ett specifikt förnybart alternativ, säger Felix Ek.