Nya tillskott av gasbilar hos Tempcon

Tempcon fortsätter resan mot fossilfria transporter. Foto: Tempcon

På Tempcon Group har miljöfrågorna alltid varit prioriterade. Ett viktigt steg i att nå detta mål är användandet av alternativa drivmedel. Idag är användandet av LNG och LBG ett viktigt steg på vägen mot hållbara transporter.

Nyligen togs det senaste tillskottet av gasbilar inom Tempcon i drift hos Mörarps Frystransporter. Bilen, en Volvo med 3,90 meter lång hjulbas för att få plats med den stora gastanken, har en räckvidd av 70 mil. Den kommer gå i tvåskift sju dagar i veckan upp till 17 timmar per dygn.Gasbilen kommer trafikera en lokal slinga i trakterna kring Helsingborg och hämta in framför allt frukt och grönsaker från olika externa lager till en av Sveriges större dagligvarugrossisters samlastningsterminal. Långtrailern från VAK effektiviserar körningen då man inte behöver hantera två enheter vid lastning och lossning.

Med dagens teknik får man prestanda hos en gasbil som motsvarar en dieselmotors. En av de viktigaste fördelarna med användandet av gas är minskningen av CO2-utsläpp. Med LNG blir minskningen direkt cirka 20 procent. Vid användandet av LBG kan minskningen bli så stor som 100 procent. Tempcon ser användandet av gasbilar som en viktig del i att nå miljömål.