Självkörande bussarna i Linköping har avverkat drygt 570 mil

570 mil motsvarar sträckan Linköping-Madrid tur och retur. Fotograf: Erik Widén, Länsstyrelsen Östergötland

Det har nu gått ett år sedan två självkörande och eldrivna bussar började köra på campusområdet i Linköping. Trots ett år kantat av pandemi har bussarna i forskningsprojektet “Ride the future” lyckats köra drygt 570 mil, vilket motsvarar hela sträckan Linköping-Madrid tur och retur. Nästa steg är att testa bussarna i stadsmiljö i Vallastaden.

– Efter mycket jobb har vi fått igång den operativa verksamheten med två bussar som rullar på Campus. Resan hit har varit mycket lärorik. Pandemin har gjort att verksamheten med de självkörande bussarna har behövts anpassas och det har även påverkat våra forskningsprojekt. Men trots detta är flera projekt med koppling till bussarna i gång, säger Anna Anund, forskningschef vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Ett av forskningsprojekten som bedrivs med bussarna som plattform har fokus på att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för personer med synnedsättning genom olika digitala verktyg. Projektet Synnedsattas resande finansieras av Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2. De självkörande bussarna är också en del av EU-projektet SHOW vars syfte är att demonstrera hur framtidens olika transportlösningar kan integreras och fungera tillsammans i en stad. 

– Det som är spännande med en öppen forskningsplattform som denna är den stora bredden. Forskare är välkomna att komma på nya frågeställningar och användningsområden för plattformen och använda den som en resurs i sina projektansökningar. Vi har redan projekt inom många olika områden och nya tillkommer hela tiden, säger Mikael Asplund docent i datalogi vid Linköpings universitet och forskningskoordinator för de självkörande bussarna.

Sedan invigningen i mars 2020 har de självkörande bussarna haft drygt 1 600 resenärer ombord. På grund av rådande pandemi kör bussarna sedan december utan passagerare och endast i forskningssyfte.

– Vi ser fram emot nästa steg i projektet där våra självkörande fordon kommer koppla ihop campuset med Vallastaden. Redan idag kör fordonen i olika kontexter, på vägar tillsammans med bilar och bussar och på campus huvudstråk ”Corson” bland gående och cyklister. I Vallastaden kommer vi dessutom se hur de självkörande fordonen kan skapa bättre resmöjligheter mellan kollektivtrafikens hållplatslägen och målpunkter såsom serviceboendet och skolan och bli ett riktigt komplement till den traditionella kollektivtrafiken, säger Christian Monstein, verksamhetsutvecklingschef på Transdev Sverige.