Startar grön korridor för hållbar sjöfart

En stor del av Göteborgs hamns fartygstrafik går till, från eller via Rotterdams hamn. Här med fartyget X-Press Mulhacen. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs hamn och Rotterdams hamn har undertecknat ett samförståndsavtal för förverkligandet av en grön korridor för att stödja hållbar sjöfart mellan de två hamnarna. Avtalet, som undertecknades i närvaro av deras majestäter kung Carl XVI Gustaf, drottning Silvia, samt kung Willem Alexander och drottning Maxima av Nederländerna, kommer också att ytterligare stärka hamnarnas pågående samarbete kring koldioxidreduktion och digitalisering.

Som en del av gröna korridor-initiativet ska hamnarna att upprätta ett gemensamt ramverk för samarbete för att stimulera användningen av nya alternativa bränslen som behövs för att minska koldioxidutsläppen och väsentligt bidra till målen i Parisavtalet. Den gröna korridoren mellan Göteborg och Rotterdam stöds också av Clydebank-deklarationen som undertecknades av både Sverige och Nederländerna vid COP26. Deklarationen säger att länder ska främja sjöfartsnäringens klimatomställning genom att stödja och uppmuntra gröna sjöfartskorridorer.

– Som en av världens mest hållbara hamnar sedan många år delar vi gärna med oss av vår erfarenhet, går samman och gör framsteg tillsammans med andra storhamnar som Rotterdams hamn. Genom att uppfylla löftena i Clydebank-deklarationen från COP26 genom gröna korridorer kan vi nu presentera en mer distinkt väg mot att kraftigt minska sjöfartens koldioxidavtryck, sade Elvir Dzanic, vd för Göteborgs Hamn AB.

Parterna avser att ansluta den gröna korridoren mellan Göteborg och Rotterdam till ett större nätverk av djuphavskorridorer, inklusive European Green Corridors Network som lanserades i mars i år av Mærsk Mc-Kinney Møller Centre for Zero-Carbon Shipping, där Göteborgs Hamn nyligen blev utnämnd till mission ambassador. Rotterdams hamn lanserade nyligen också ett stort grön korridor-initiativ-initiativ med Singapores hamn.

– Gröna korridorer är en del av våra pågående ansträngningar att sammanföra parter över hela leveranskedjan för att hjälpa till att förverkliga mer hållbar sjöfart till stöd för Parisavtalet. Vi är mycket glada över att ytterligare utöka vårt pågående samarbete med Göteborgs Hamn på detta sätt och vi ser fram emot att få fler parter ombord, sade Allard Castelein, vd för Rotterdams hamn.

Båda hamnarna är redan aktivt involverade i utvecklingen av mer hållbara bränslen för sjöfarten. I Göteborgs hamn har det bunkrats metanoll för frakt- och passagerarfärjor i mindre skala sedan 2015, men tidigare i år publicerades allmänna driftsföreskrifter för metanolbunkring fartyg-till-fartyg, vilket möjliggör metanolbunkring i större skala och i fler fartygssegment framöver. Rotterdams hamn lanserade världens första metanolbunkring från pråm till fartyg i maj 2021.