Nya krav på laddmärkning

Nu blir det krav på information om laddning för elfordon och laddningspunkter. Foto: Adobe Stock

Bakgrund till krav på information om laddning för elfordon är ett EU-direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. I takt med att det kommer fler drivmedel ska den som kör ett fordon få lättbegriplig information som hjälper dem att tanka eller ladda utifrån vad som är bäst för deras fordon. Det minskar risken för skador på fordonen.

– På sikt kan det förhoppningsvis också bidra till en positiv inställning till nya drivmedel med lägre växthusgasutsläpp. Det kan i sin tur underlätta omställningen och bidra till att vi når klimatmålen för transportsektorn, säger Ulrika Ågren, utredare på Transportstyrelsen.

Att informera förare om lämpliga drivmedel görs redan idag på många tankstationer. Det är ett EU-krav sedan 2018. I Sverige har det tidigare än så funnits frivilliga initiativ, exempelvis till att märka bensin 95, E85 och diesel. Nu samordnas detta så att det blir lika över hela EU. Dessutom införs de nya märkningarna E10, B7 och XTL.

– Det blir inga stora ändringar av den information som redan finns på bensinstationer och fordon. Den som tankar sitt fordon kommer att känna igen sig. Det nya är att nu ska också elfordon och laddningspunkter märkas, säger Ulrika Ågren.