Erbjuder färdigkonfigurerade digitala portar mot Amazon

Integrationsmotorn används bland annat av företag inom logistik och e-handel. Foto: Blue Integrator

Idag krävs effektiva verktyg för att exempelvis ändra utbudet i sin e-handel, snabbt justera priser på produkter, införa och använda olika betalningslösningar eller byta transportör. Integration blir avgörande faktor vid sammanslagningar av olika slag. Här blir Blue Integrator en möjliggörare som samlar information och bidrar till att affärs- och verksamhetsbeslut kan tas med ett underlag som alltid är aktuellt.

– Amazons inträde på den svenska e-handelsmarknaden har givetvis satt sina spår hos många aktörer. Blue Integrator är inget undantag och vi har förberett för att kunna stödja en smidig anslutning till den här typen av e-handelssajter. Inom kort kommer vi att erbjuda färdigkonfigurerade portar mot Amazon. Det kommer att göra det ännu enklare att sätta upp ett integrationsflöde mellan enskilda företag och Amazon, kommenterar Stefan Jörkander.

I den senaste versionen har prestandan optimerats för att kunna processa fler meddelanden parallellt. Det innebär en upp till tio gånger högre kapacitet att hantera dataflöden. En förbättrad mappnings- och schemahanteringen ger ytterligare tidsbesparingar och ökad flexibilitet. Version 4.1 har även ett utökat stöd för integration med SAP och hanterar nu även RFC-kommunikation. Förutom SAP har Blue Integrator färdiga integrationer med affärssystemen Dynamics 365, Jeeves och Garp. Till skillnad från traditionell direktintegration påverkar Blue Integrator inte drift och prestanda i det befintliga affärssystemet

– Genom att använda Blue Integrator och vårt befintliga affärssystem har vi trimmat ner antalet integrationer från cirka 2 000 till 50, säger Claes Rylander, E-Commerce Manager på Staples.