Antalet omkomna i spårtrafiken minskar

Ingen person har omkommit i spårvagnsolyckor under året. Graf: Transportstyrelsen

Under 2020 omkom 71 personer på järnväg och 10 personer i tunnelbana. Ingen person har omkommit i spårvagnsolyckor under året. I de preliminära siffrorna ingår självmord, vilket innebär att ovanstående uppgifter kan komma att ändras i den fastställda statistiken. Historiskt utgörs majoriteten av dödsfallen inom spårtrafik av självmord, vilket troligen också är fallet för 2020. Anställda i järnvägssystemet riskerar att råka ut för allvarliga olyckor. För tredje året i rad har anställda omkommit i spårtrafikolyckor.

– Det är en mycket olycklig utveckling, ingen ska behöva dö i sitt arbete. Vi har därför inlett ett tillsynsarbete för att kontrollera hur järnvägsföretag hanterar riskerna för sin personal vid växling, säger Jonas Bjelfvenstam.

Det är säkert att åka tåg i Sverige. Ingen passagerare har omkommit sedan 2010.