Nollvisionens etappmål för vägtrafiken nådd

Under 2020 omkom 190 personer på de svenska vägarna. Graf: Transportstyrelsen

Under 2020 omkom 190 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är 31 färre än 2019 då 221 människor omkom. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik. Det är omkomna i personbilsolyckorna som har minskat mest och det gäller såväl kollisioner som singelolyckor. Även upphinnandeolyckorna, som statistiskt räknas för sig, har minskat påtagligt. När det gäller oskyddade trafikanter har antal omkomna minskat på motorcykel, cykel och påkörda fotgängare jämfört med de senaste fem åren.

Under våren, mellan mars och april, minskade antalet olyckor stort. Samtidigt minskade också trafikarbetet. Under tidig höst minskade olyckorna återigen medan trafikmängden däremot ökade. I november vände utvecklingen och antalet olyckor ökade.

– Vi har uppnått Nollvisionens etappmål för vägtrafiken som innebär högst 220 omkomna år 2020. Men 2020 är ett speciellt år och det går inte att utesluta att pandemin har påverkat olyckstalen. Vi behöver därför titta närmare på om det går att se vilken påverkan pandemin fått på utfallet, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen.

Ett nytt etappmål är bestämt. Det nya målet innehåller bland annat en halvering av antalet omkomna i trafiken till 2030.