De största hamnarna växer medan de mindre minskar i volym

APM Terminals Gothenburg står för marknadens största tillväxt. Foto: APM Terminals

De största hamnarna i Sverige växer allt mer, medan de mindre minskar i volym och trenden bara accelererar. Detta visar färska siffror från branschorganisationen Sveriges Hamnar. Åtets tredje kvartal har varit utmanande för svensk sjötransport och många av våra svenska hamnar har tappat volym. Under pandemin har flöden i allt högre utsträckning flyttats från östkusten till västkusten och från de mindre till de större hamnarna, vilket är en trend som accelererar.

– Det är tydligt vad som händer med de svenska godsflödena. Att APM Terminals i Göteborg växer cirka 10 gånger mer än den hamn som har vuxit näst mest, beror mycket på vår breda portfölj och höga kapacitet. Direkttrafiken till Asien har vi lyckats hålla igång veckovis utan avbrott, vilket sammantaget har varit grundförutsättningar för landets handel med omvärlden under pandemin, säger Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

– Utöver kortsiktiga effekter, märker vi en ökad efterfrågan på våra lösningar, där vår fossilfri containerhantering kopplas samman med miljövänliga järnvägstransporter för att minska klimatavtrycket från Sveriges import och export. Detta är något vi har satsat mycket på och det är glädjande att våra kunder sätter ett stort värde på klimatsmart godstransport, avslutar Magnus Lundberg.

Oroligt väder, reducerad tillgång på tomcontainers och förändrade globala godsflöden har präglat de Europeiska hamnarna de senaste veckorna. Detta har resulterat i förseningar och att många fartyg har tvingas vänta länge på sin slottid.

– Utmaningarna på kontinenten märks även hos oss på APM Terminals i Göteborg. För att möta kundernas behov, har vi ökat kapaciteten i form av extra anlöp, extrainsatt personal och förlängda öppettider under helger. Tack vare den flexibiliteten, kunde vi hjälpa våra kunder att hamna rätt i turlistan och slutkunderna att få sitt gods i tid, säger Jasmin Mjudzic, Operationellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.