Starkt år för Widriksson Logistik

Widrikssons kan glädjas åt ett mycket starkt verksamhetsår. Foto: Widrikssons

Widriksson Logistik summerar ett framgångsrikt år 2019–2020. Omsättningen har ökat kraftigt, företaget har vunnit flera nya viktiga kunder och etablerat ny terminal i Göteborgsregionen. Under året har också antalet medarbetare ökat med 25 procent. En summering av verksamhetsåret för Widriksson Logistik:

Nyckeltal:

  • Omsättningen uppgår till 203 Mkr (174 Mkr), strax över målet på 200 Mkr.
  • Antalet egna fordon är nu 73 (63) och antalet lejdåkare har ökat till 49 st (39).
  • Antalet egna anställda uppgår till 155 (124).

– Vi kan glädjas åt ett mycket starkt verksamhetsår. Det har varit ett minst sagt omtumlade år och trots att världen drabbades av en av de största samhällskriserna i modern tid har vi både växt och stärkt affären i flera avseenden. Vi har nu en mycket bra grund för vår fortsatta tillväxt, säger Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik.

I grunden är det vår kombination av fokus på hållbarhet och service som gör oss unika. Vi har inom serviceutbudet satsat mycket på vår digitala utveckling för att kunna erbjuda moderna, kundanpassade och effektiva lösningar. För långsiktigt hållbar distribution blir digital innovation en allt viktigare pusselbit säger Johan Nyblom.

Widrikssons mål är att dubbla omsättningen på tre år och omsätta minst 400 miljoner kronor verksamhetsåret 22/23. Större geografisk spridning är en nyckel i tillväxten. Redan i år har etablering skett i Göteborg och näst på tur står etablering i Malmö.

– Konkurrensen ökar hela tiden, både genom mindre uppstickare och stora transportföretag. Samtidigt ökar kraven från kunderna när det gäller bästa logistik, service och hållbara lösningar. Vårt mål är därför att ha branschens mest nöjda kunder och att verksamheten ska vara klimatpositiv år 2030, säger Johan Nyblom.

  •