Mälardalsrådet och Trafikverket tillsätter storregionalt godstransportråd

Godstransportråd ska utveckla hållbara godstransporter. Arkivbild

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet och Trafikverket tillsätter nu ett storregionalt godstransportråd för att öka effektiviteten och hållbarheten i godstransporterna. Godstransportrådet samlar ledande företrädare för regionens politik, akademi och näringsliv. Bakom arbetet står de sju länen i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits.

– Stockholm-Mälarregionen är en nod för transporter av människor och gods till hela vårt avlånga land. Det är därför hedersamt att få företräda Stockholm-Mälarregionen och leda det nya rådet för godsfrågor. Tillsammans kan vi samarbeta för bättre effektivitet och hållbarhet liksom långsiktigt öka konkurrenskraften i hela vår region, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

– Samverkan är avgörande i arbetet för långsiktigt effektiva och hållbara godstransporter. Med godstransportrådet kommer vi att lära oss mer om transportkedjor och att mer gods ska kunna gå på järnväg och till sjöss i framtiden, säger Helena Sundberg, regional direktör Trafikverket Stockholm.

– Ett storregionalt godstransportråd kommer att hjälpa till att utveckla arbetet för långsiktigt effektiva och hållbara godstransporter och att transportslagen ska användas tillsammans och där de gör mest nytta, säger Einar Schuch, regional direktör Trafikverket Öst.

En viktig del i godstransportrådets arbete är genomförandet av den storregionala godsstrategi som har tagits fram i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits. Godsstrategin samlar strategier och åtgärder för att Stockholm-Mälarregionen ska bli en ledande logistikregion.