APM startar tågpendel mellan Göteborg och Jönköping

Ny tågpendel mellan APM Terminals Gothenburg och Jönköping. Foto: APM Terminals

Vid årsskiftet startar en ny järnvägsförbindelse mellan APM Terminals Gothenburg och kombiterminalen i Jönköping. Den efterlängtade tågpendeln innebär utökade alternativ för det regionala näringslivet, såväl som stora miljövinster.

Den nya förbindelsen, med dagliga avgångar mellan Jönköping-Göteborg, kommer att trafikeras av fullängdståg med kapacitet att operera 88 TEU per avgång. Det innebär att en enda avgång kan ersätta omkring 40 lastbilar.

– Den här pendeln kommer generera ökad flexibilitet och kostnadseffektivitet, men även stora klimatvinster då transport kan flyttas från väg till järnväg, säger Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

– Tillsammans med våra kunder och partners, arbetar vi ständigt för att utveckla och förbättra förutsättningarna för fler tågtransporter genom Sverige. Det är glädjande att kunna erbjuda ökad kapacitet till Småland, där tåget spelar en viktig roll för det regionala näringslivet, avslutar han.