Bygger världens längsta inomhusbana för testning av självkörande fordon

IAV självkörande bil testas. Foto: AstaZero
Chalmers testar självkörande bil. Foto: AstaZero
Volvo testar fordonståg. Foto: AstaZero
AstaZer bygger världens längsta testbana för autonoma fordon. Karta: AstaZero

Nu bygger AstaZero världens längsta inomhusbana för testning och provning av självkörande fordon. AstaZero är den ledande testbädden för framtidens automatiserade transportsystem. Med den nya inomhusbanan befäster AstaZero sin ställning som världsunik testmiljö.

Den svenska testbädden AstaZero, belägen i Hällered utanför Borås, är världens första fullskaliga oberoende test- och demonstrationsmiljö för framtida trafiksäkerhet.

Varje år förolyckas mer än 1,2 miljoner människor världen över i trafikolyckor. Aktiv säkerhet är ett sätt att minska antalet dödsolyckor. Nästa steg är system för autonom körning och här erbjuder AstaZero en unik anläggning med olika trafikmiljöer som gör det möjligt att testa avancerade säkerhetssystem och deras funktioner för olika typer av trafik och trafiksituationer. Många av de avancerade kameror och sensorer som krävs för framtida trafiksäkerhetssystem behöver testas och verifieras i repeterbara ljusförhållanden som exempelvis motljus och skuggiga förhållanden.

– Hur tillhandahåller vi en kontrollerad utomhusmiljö i en miljö som till stor del präglas av regn, snö och mörker under en del av året, frågar sig Peter Janevik, vd på AstaZero.

Svaret kommer stå klart på AstaZero i början av februari 2021. Där byggs nu det som förmodligen kommer bli världens längsta och största inomhusbana. Banan kommer mäta 700 meter lång och 40 meter bred, med en central del på 140 meter som kommer att vara 60 meter bred. För att klara av att husera lastbilar, bussar och vanliga personbilar har inomhusbanan en invändig takhöjd på 4,6 meter.

Med utvecklingscykler som ständigt minskar i tid, måste industrins behov av tillgänglighet till provmiljö samtidigt utökas.

– Morgondagens trafiksäkerhetssystem kräver enormt mycket provning, vilket innebär arbete dygnet runt, 365 dagar om året. Med vår nya inomhusbana kommer vi lösa dagsljus och torra vägbanor även kl. 03.00 en natt i november, säger Peter Janevik.

Satsningen stöds av Västra Götalandsregionens program för hållbara transporter med 10 MSEK.