Europeisk pråmtrafik möjlig förebild för svensk inlandssjöfart

Lotsen Henrik Göthberg från Lysekil. Foto: Johan Lantz

Simuleringar har gjorts av inomskärsfarleden Brofjorden-Göteborg för trafik med mindre fartyg och fartyg för inlandssjöfart. Den europeiska pråmtrafiken står som förebild för en möjlig svensk inlandssjöfart. Inomskärsfarleden Brofjorden-Göteborg är i dag inte anpassad för trafik med större fartyg. Det handlar om sträckan Brofjorden-Lysekil-Malö strömmar-Uddevalla-Marstrand - Göteborg. Därför finns ett naturligt intresse att undersöka förutsättningarna för trafik med mindre lastfartyg och fartyg för inlandssjöfart.

Simuleringar av inomskärsfarleden genomfördes nyligen under tre dagar vid Simulatorcentrum i Göteborg, som ägs av Sjöfartsverket. Bakgrunden är regeringens godsstrategi där mottot är överflytt av mer gods från väg till järnväg och sjöfart både av klimat- och utrymmesskäl. Målet är ett klimatneutralt Sverige senast 2045.

– Simulering gjordes med två olika fartygsmodeller. Dels pråmen MTS Veendam från Nederländerna, 80 meter lång och med 3,2 meters djupgående och dels M/V Höljan, ett fiktivt fartyg som ska kunna gå in i de nya framtida slussarna som planeras i Trollhättan, berättar Niklas Hammarkvist som är Sjöfartsverkets projektledare i sammanhanget.

Ett antal alternativa dragningar hade tagits fram i förväg inför simuleringen, där fartygstrafik kan bedrivas utan åtgärd alternativt där muddring behöver genomföras.