Ökad kundnöjdhet för APM Terminals i Göteborg

Små och stora dagliga förbättringar på APM Terminals i Göteborg har resulterat i en markant ökning av kundnöjdheten. Foto: APM Terminals

Hög flexibilitet och kreativa lösningar, där kundens bästa ständigt står i fokus, har på kort tid resulterat i en markant ökning av kundnöjdheten på APM Terminals i Göteborg. Coronapandemin har inneburit en stor utmaning för många svenska varuägare och därmed även för rederier och tågoperatörer.

– Som Sveriges största terminal, har APM Terminals Gothenburg, tillsammans med våra partners ett ansvar att hålla svensk handel i rullning. Vi ser att våra marknadsandelar ökar på en sjunkande marknad och jag är både stolt över de insatser som vi alla har gjort och samtidigt tacksam för förtroendet från våra kunder, säger Magnus Lundberg Kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg

Flera gånger per år genomför APM Terminals Gothenburg kundundersökningar, där de utvärderar NPS, Net Promoter Score, vilket är ett nyckeltal för att mäta kundnöjdhet.

– Det stadigt ökande NPS-resultatet är ett kvitto på att vi arbetar med rätt saker. Våra kunder signalerar även att det finns ytterligare förbättringsområden, något vi tar på stort allvar och ser som en spännande utmaning, säger Jasmin Mujdzic, operativt ansvarig på APM Terminals i Göteborg. 

– På APM Terminals i Göteborg sätter vi ett stort värde i dagliga små och stora förbättringar. För att kunna erbjuda relevanta förbättringar, behöver vi lära känna våra kunder ännu bättre och arbeta tillsammans för att på djupet förstå deras behov, vilket är något vi arbetar mycket aktivt med, avslutar Jasmin Mujdzic.