SOS Alarm, Systembolaget, 2030-sekretariatet köper biobränsle tillsammans med Swedavia

Swedavia initierar samordnad upphandling av biobränsle. Foto: Victoria Ström

Swedavia köper sedan 2016 årligen bioflygbränsle motsvarande behovet för de egna tjänsteresorna under ett år. Syftet är att stötta flygets klimatomställning i linje med Swedavias mål om att minst fem procent bioflygbränsle ska tankas vid svenska flygplatser senast 2025.

– Både Swedavia och flygbranschen har kraftigt påverkats av covid-pandemins effekter. Trots den utmanande situationen vi nu befinner oss i måste flygets klimatomställning fortsätta och prioriteras. Nu är tillfället att visa på allvaret i våra klimatambitioner och att vi ska nå målet om ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och allt flyg 2045, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Årets leverans på sammanlagt 210 ton bioflygbränsle delas av Swedavia, SOS Alarm, Systembolaget och 2030-sekretariatet och är ett resultat av en samordnad upphandling som Swedavia har initierat. Mängden motsvarar cirka 9 000 flygresor och en utsläppsminskning på 80 procent av fossil koldioxid jämfört med konventionellt flygbränsle.

– Nya innovativa samarbeten och engagemang krävs för att minska koldioxidutsläppen. Vi är därför mycket glada att våra samarbetspartners har deltagit i upphandlingen. Jag vill nu också passa på att bjuda in fler företag och organisationer att ta del av nästa års bioflygbränsleleverans, arbetet med upphandlingen kommer att påbörjas under hösten. Tillsammans bidrar vi till fler hållbara flygresor och flygets klimatsomställning, säger Jonas Abrahamsson.

En samordnad upphandlingen gör det möjligt för fler företag och organisationer att direkt minska klimatpåverkan från sina flygtjänsteresor, jämte alternativ såsom till exempel klimatkompensation. En ökad efterfrågan på bioflygbränsle bidrar också till utvecklingen av en storskalig svensk bioflygbränsleproduktion.