Odd Molly uppför ny logistikbyggnad

Odd Molly är en utmanare på logistikmarknaden. Foto: Odd Molly

Odd Molly Fastigheter, ett helägt dotterbolag till Odd Molly International uppföra en ytterligare logistikbyggnad på den egna fastigheten i Kristianstad. Den nya byggnaden kommer uppgå till cirka 2 500 kvadratmeter och beräknas vara färdigställd våren 2021.

Överenskommen årlig hyra uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor per år med ett hyresavtal som löper 11 år, till juli 2031. Det totala årliga driftsnettot förväntas därmed öka med närmare 20 procent till 11,9 miljoner kronor och den uthyrningsbara ytan ökar från dagens 16 469 kvadratmeter till cirka 19 000 kvadratmeter. Investeringen uppgår till cirka 27 miljoner kronor och finansieras med lån och egna medel.

– Odd Molly Fastigheter är en utmanare på logistikmarknaden som kommer att fortsätta växa. Det finns ytterligare utvecklingsmöjligheter på fastigheten som totalt omfattar en yta på 100 583 kvadratmeter, kommenterar Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.