Ericsson Consumer & Industry Lab släpper rapport om framtidens logistik

AI och dataanalys kommer att användas för att matcha logistikbehov med kapacitet. Arkivbild

Denna studie tittar närmare på logistikens framtid och undersöker livskraften i ”förekommande logistik” och försöker svara på flera frågor: I vilken utsträckning kan ett effektivare och mer hållbart system uppnås genom användning av teknologier som IoT och 5G? Kommer den här branschen att vara redo att vidta nödvändiga åtgärder som att ansluta alla delar och dela information mellan alla parter för att möjliggöra en ” Pre-emptive logistics”? I vilken utsträckning kommer effektivitetsvinster att öka insynen i en bransch som idag kännetecknas av siloorienterade verksamheter?

Eftersom denna rapport har skrivits mitt i COVID-19-krisen står den globala ekonomin - inklusive logistikbranschen - inför nya utmaningar. Rapporten reflekterar därför också kring hur globala katastrofer kan leda till anpassningar avseende logistikens framtid.

• En tredjedel av beslutsfattarna säger att ett hinder för att förbättra sitt företags logistikverksamhet är att de inte kan utbyta information med kunder och leverantörer.

• Mer än en av tre konsumenter globalt, började eller ökade sina online-livsmedelsköp jämfört med före COVID-19-utbrottet, vilket orsakade betydande utmaningar för befintliga logistikflöden.

• Hållbarhet blir snabbt ytterligare en drivkraft för att förbättra logistiken. 64 procent av beslutsfattarna håller med om att kundernas hållbarhetskrav kommer att förändra hur deras företag hanterar logistik under de kommande tre till fem åren.

• Bristen på bra digitala spår- och spårverktyg, verktyg för visualisering etc. och pålitlig mobilanslutning är viktiga hinder för två av fem logistikföretag idag. Dessutom anser tre av fem att bättre logistikverktyg skulle förbättra deras företags förmåga att leverera i tid.

• Två tredjedelar av de studerade företagen kommer att använda AI och dataanalys för att matcha logistikbehov med kapacitet inom de kommande fem åren och en av fem gör det redan. Mer än 6 av 10 företag kommer att levereras förebyggande under de kommande 3–5 åren.