Färre nyregistrerade tunga lastbilar

Prognosen skrivs ned till 4300 nya lastbilar i år. Foto: MRF

MRF:s prognoskommitté för tunga fordon har valt att sänka prognosen för 2020 till 4300 nyregistrerade tunga lastbilar. Nedskrivningen av prognosen beror främst på att tillverkarna stängt ned sin produktion och inte att efterfrågan saknas enligt. Lennart Börjesson, koncernchef för Börjessons Bil och ordförande i prognoskommittén.

Detta intygar Tomas Engsund, vd för Be-Ge Lastbilar och ledamot av kommittén som tillägger att åkerierna har i stort sett full verksamhet så lastbilarna rullar runt om i Sverige och de nya bilarna behövs och har en bättre hållbarhet med bl.a. lägre bränsleförbrukning vilket motiverar ett fortsatt uttag av nya och beställda fordon.

Nedskrivningen till 4300 lastbilar är visserligen en kraftig reduktion från förra årets rekordnivå på 6652 lastbilar men fortfarande är det en bra marknad om man jämför med åren innan de tre senaste.