Orkla testar biogas för sina transporter

Transport på flytande biogas mellan Orklas lager i Helsingborg och Fågelmara i Blekinge. Foto: Orkla

Orkla, Gasum och Volvo Lastvagnar startar en testperiod där Orklas transportsamarbetspartner GDL ska köra transporterna på flytande biogas mellan Orklas lager i Helsingborg och Fågelmara i Blekinge.

Till 2025 är Orklas målsättning att alla inrikestransporter i Sverige ska vara fossilfria. För att nå dit kommer kraven i framtida transportupphandlingar öka, där gas är ett alternativ. En bidragande faktor till detta är Gasums satsning på ett nordiskt stationsnät för flytande biogas med totalt 50 stationer till början av 2020-talet, varav en skall vara placerad i Helsingborg.

– Vi gläder oss att företrädare som Orkla går i bräschen för hållbara transporter. Med flytande gas finns det finns stor potential att minska utsläppen inom transportsektorn, säger Mikael Antonsson, Director Traffic, Sweden på Gasum.

Biogas minskar CO2- och partikelutsläppen och bidrar till en cirkulär ekonomi

Orkla har valt Volvo Lastvagnar och Gasum som partners i en 2-månaders testperiod där transportsamarbetspartnern GDL ska köra transporterna på flytande biogas mellan Orklas lager i Helsingborg och Felix ketchup- och dressinganläggning i Fågelmara, Blekinge.

– Testperioden är både ett sätt för oss att öka kunskapen om gas som fordonsbränsle både internt och hos våra transportörer och att tillsammans skapa förändring för att minska utsläppen i transportsektorn. För att det ska fungera krävs att åkerierna byter bil och att vi som transportköpare väljer alternativa bränslen, samt att det finns tankstationer att tillgå, säger Emelie Zakrisson, Category Manager Energy, Orkla.