Arriva överklagar tilldelningsbeslut

Arriva överklagar tilldelningen för busstrafiken i norrort i Stockholm. Foto: Arkivbild/Arriva

Vid Trafiknämndens möte 12 maj beslutade Trafiknämnden i Stockholm att tilldela Transdev kontrakten för busstrafiken i norrort i Stockholm, benämnt E35, och trafiken på Roslagsbanan i Stockholm, benämnt E34. Efter att ha granskat upphandlingen och beslutsunderlagen, har Arriva Sverige lämnat in en ansökan om överprövning av båda dessa tilldelningsbeslut.

– Arriva har inte som tradition att begära överprövning. Det är ett beslut som måste övervägas noga, särskilt när man är den som tidigare haft uppdraget. Men i det här fallet anser vi att det finns grund för en överprövning då vi har identifierat brister i hanteringen av Covid 19 samt i samband med förhandlingen och utvärderingen säger Johan Åhlander, vd för Arriva Sverige.

Överprövningen har lämnats in till förvaltningsrätten och till dess att de fattat beslut kommer så kallad förlängd avtalsspärr gälla, vilket innebär att inget nytt avtal får tecknas.