Många orsaker till saknat gods

hur det kommer sig att en stor pall kan försvinna? Foto: DB Schenker

När det gäller landtransporter är det tre fall som är vanligast när gods försvinner. Det första är att adresslappen ramlar av eller är skadad och inte kan registreras. Det andra är att händelserna visar fel. Godset är inte borta men händelserna visar inte att sändningen är levererad eller var godset befinner sig. Det tredje, och sista, är att godset är kasserat men reklamationsanmärkningen har inte kommit in i systemet.

– Sedan har vi även ovanligare fall som felleverans och stöld. Felleverans ordnas oftast upp men det kan vara svårt att veta att de löst sig då händelserna är oklara. Stölder är tack och lov ovanliga, säger Henrik Rosén, medarbetare på OCL.

– När det gäller adresslappen är ett bra tips att man lägger i extra kopior av varje adresslapp i varje kolli. Då kan det i princip inte komma bort så länge adresslappen är korrekt. Det är även bra om kontaktuppgifter med telefonnummer finns så att vi kan kontakta rätt person.

Det kan också vara så att mottagaren kanske inte vet att man faktiskt har tagit emot godset då sändningen levererats på nytt sändningsnummer. Avsändaren kanske inte vet att mottagaren fått det eftersom de endast har sitt ursprungliga nummer.