Binärkartongen löser problem inom e-handeln

Vinnande bidrag till innovationstävlingen Fossil Free Freight Challenge blev Team Kvadrat/Binärkartongen. Foto: Trafikverket

Det blev Binärkartongen som utsågs till vinnare i innovationstävlingen Fossil Free Freight Challenge 2020. Årets utmaning var att hitta lösningar som bidrar till en mer hållbar e-handel.

I Sverige har e-handeln ökat med 15 procent under 2018, med en total omsättning på 77 miljarder kronor. Behovet av godstransporter ökar och likaså CO2-utsläppen. Därför finns ett stort behov av innovativa lösningar som kan bidra till att e-handeln gör ett så litet fossilt fotavtryck som möjligt.

– Med innovationstävlingen Fossil Free Freight Challenge vill vi stimulera marknaden att bidrar till att lösa problemet, berättar Charlott Andersson, projektledare för Triple F, Trafikverket.

Fossil Free Challenge är ett initiativ från Trafikverkets forskning- och innovationssatsning Triple F som ska bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet.

Vinnande bidrag blev Team Kvadrat/Binärkartongen som adresserar tävlingens kriterier på tydligt hållbarhetsfokus. Juryns motivering är att förslaget ligger rätt i tiden, har bra innovationshöjd och stor affärspotential. Bedömningen är att Team Kvadrat/Binärkartongen kan komma igång snabbt med en klar problemlösning på ett tydligt problem inom e-handeln.