Vedum sänker sina koldioxidutsläpp med 1025 ton

Vedums svenskproducerade inredning ska transporteras fossilfritt. Foto: Vedum

Lokalproducerad biogas ersätter fossila bränslen, i några av de lastbilar som transporterar Vedums produkter ut i landet. Det innebär att det svenska familjeföretaget minskar sina koldioxidutsläpp från transporter avsevärt. Ett led i ett medvetet hållbarhetsarbete, där man bland annat värmer upp lokalsamhället med träspill, och Svanenmärker delar av sitt sortiment.

Merparten av Vedums svenskproducerade inredning ska transporteras fossilfritt.
​I fabriken i Vedum tillverkas och monteras all Vedums inredning för kök, badrum, tvättstuga samt förvaring – och därefter fraktas inredningen ut i landet.

Satsningen på fossilfria transporter gör nu landets största, och äldsta familjeägda inredningsföretag i sin bransch ännu mer hållbara, tack vare bränslen som RME, HVO och flytande biogas från grannkommunen Lidköping.

– Transporter är en stor miljöbov, och när vi fick möjlighet att gå över till fossilfritt bränsle så tog vi den. Vi har vår tillverkning i Sverige, och bara där sparar vi ju in en hel del transportrelaterade utsläpp. Genom denna satsning gör vi skillnad. Skulle alla lastbilar köras på förnybara bränslen skulle utsläppen av farliga växthusgaser minska väsentligt och naturen skulle må bättre. I agenda 2030 står det också tydligt att vi ska vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringar. Att växla över till fossilfria fordon är en sådan åtgärd, säger Magnus Efraimsson, vd i familjeägda Vedum Kök & Bad.

Genom denna satsning sänker Vedum sina koldioxidutsläpp med 1025 ton om året. En siffra som är baserad på Vedums all fraktdragande vikt under 2019. Satsningen på fossilfritt görs tillsammans med Brings dotterbolag, Bring Åkeri: