Flygtrafiken i svenskt luftrum minskar för första gången sedan 2012

Trots sänkta avgifter minskar flygtrafiken. Arkivbild

2019 minskade flygtrafiken i svenskt luftrum för första gången sedan 2012. Antalet flygrörelser uppgick till 774 000. Det skriver LFV i sin årsredovisning för 2019.

– Det kan finnas flera samverkande förklaringar till trafikminskningen, bland annat en konjunkturavmattning, den svaga svenska kronan och miljö- och hållbarhetsfrågorna, säger LFVs generaldirektör Ann Persson Grivas.

LFVs omsättning 2019 uppgick till 3,1 miljarder kronor och resultatet efter finansiella poster blev minus 40 miljoner kronor.

Under de senaste fem år har LFV successivt sänkt den avgift som flygbolagen betalar för flygtrafikledning. 2015 var avgiften per flugen sträcka 66 euro för att 2019 vara nere i 51 euro vilket innebär att Sverige 2019 hade den femte lägsta avgiften i Västeuropa.

– Vi har under de senaste åren haft ett kontinuerligt fokus på effektiviseringar, säger Ann Persson Grivas.

Sedan 2015 har LFV tillsammans med övriga bevakningsansvariga myndigheter, regioner och kommuner regeringsuppdraget att återuppta totalförsvarsplaneringen.

– LFV arbetar långsiktigt för en ökad och återupptagen totalförsvarsförmåga. LFV ska leverera en säker och effektiv flygtrafiktjänst i alla beredskapslägen. Det är en prioriterad fråga för LFV och viktig för Sverige, säger Ann Persson Grivas.