Nedgång av antalet omkomna i trafiken

Allt färre död i trafiken. Transportstyrelsens diagram

Transportstyrelsens statistik visar på en nedgång av antalet omkomna under januari jämfört med förra året. Från 27 omkomna 2018 till 18 2019.

– Samtidigt är varje dödsfall oacceptabelt. Nästa hälften omkom i mötesolyckor vilket skulle kunna undvikas om större resurser satsas på mötesseparering.  Utifrån den dominerande ställning vägtrafiken har borde betydligt större resurser satsas på vägarna i den nu gällande infrastrukturplanen. Cirka 85 procent av allt personresande sker på väg, säger Charlie Magnusson på MRF i en kommentar