Nu tas sista etappen för utbyggnaden av Köpings hamn

Kajen i Köping renoveras. Foto: Västerås Stad

Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott i Köpings kommun sagt ja till den fjärde och sista etappen i hamnutvecklingen i Köpings hamn. Därmed får projektet ytterligare 218 miljoner att investera i nya magasin, nytt dagvattensystem och ombyggnation av kaj.

Beslutet innebär att hamnen förberedsa för framtida större fartyg och ökade godsmängder behöver investeringar göras i de befintliga anläggningarna. Det gäller såväl hamnbassäng som kajer, hamnytor och anslutande väg- och järnvägsnät.

Projektet innefattar bland annat utbyggnad av resterande långkaj, nya magasin, framdragning av järnväg och nya hamnytor.