KVB Köln beställde 53 elbussar från VDL

Bilden visar en av de VDL-märkta elektriskt drivna bussarna som redan är i drift i Köln. Femtiotre nya kommer att levereras från och med november 2020. Foto: KVB

Kölns kollektivtrafikföretag KVB håller på att konvertera sex busslinjer till eldrift. För dessa linjer har KVB beställt 53 bussar med batteri-elektrisk drift bussar.

Holländska företaget VDL vann den europeiska anbudsinfordran som lanserades av KVB i december 2018. Leveransen består av 48 ledade elbussar och 5 stycken 12-metersfordon. Dessutom omvandlar KVB sex rutter till nollutsläppsträckor.

Anbudet för de nya eldrivna bussarna följde en avsiktsförklaring om att främja storskalig användning av rena, alternativt drivna bussar i Europa som gjordes av Kölns borgmästare under European Zero Emission Conference 2018.

KVB framhåller att bidrag från ministeriet för transport i tyska delstaten NRW, från det tyska federala miljöministeriet och det federala transportministeriet har gjorts tillgängliga för köp av dessa fordon.

Den stora mängden nya fordon gör det möjligt att elektrifiera minst sex rutter: 141, 145, 149, 150, 153 och 159. Leveransen av elbussar kommer att slutföras 2021.