Lindholmen har minskat antalet tunga transporter med 80 procent

Nya transportlösningar utvecklas och implementeras löpande. Bild: Älvstranden Utveckling

Lindholmsleveransen har redan minskat antalet tunga gods- och avfallstransporter med över 80 procent på Lindholmen sedan systemet infördes för tio år seden. Genom att ställa hårda krav i den senaste upphandlingen kan Lindholmsleveransen utvecklas med ytterligare smarta lösningar framöver.

När tjänsteoperatören till Lindholmsleveransen skulle upphandlas 2019, provade Älvstranden Utveckling ett nytt grepp för att tjänsten skulle utvecklas. Dels ställdes det tuffa miljökrav, men det fanns också utrymme för anbudsgivarna att komma med egna klimatsmarta lösningar.

— När tjänsten skulle upphandlas på nytt såg vi stora möjligheter för nya effektivare lösningar. Vi har sett till att leverantören följer med i teknikutvecklingen och inte fastnar i system som en gång var moderna, men som kan komma att föråldras över tid, säger Louise Larsson, projektledare på Älvstranden Utveckling.

För att hitta rätt leverantör har staden använt sig av en innovativ upphandling i två steg med förhandling. Ett ovanligt förfarande där målet – vad tjänsten ska bidra till – har beskrivits, men inte fullt ut hur det ska genomföras.

— Vi behöver medvetet sätta utmanande upphandlingskrav för att driva en hållbar stadsutveckling. Genom att främja innovation kan vi komma åt komplexa samhällsutmaningar och på samma gång lämna utrymme för marknaden att utvecklas, säger Christine Olofsson, hållbarhetschef på Älvstranden Utveckling.

Att vinna upphandlingen innebär ett miljonkontrakt till Renova Miljö, med start den 1 januari 2020. Under avtalsperioden ska nya lösningar utvecklas och implementeras löpande. Deras lösning går ut på att leverera en modern och organiserad mikroterminal som kan användas för hantering av gods och avfall.

— Visionen är att konceptet ska kunna expandera till flertal stadsdelar i Göteborg och vi ser även att andra kommuner har behov av precis samma upplägg, säger Mattias Carlberg, säljare på Renova Miljö.

Älvstranden Utveckling har gjort upphandlingen i nära samarbete med förvaltningen Kretslopp och vatten samt trafikkontoret i Göteborgs Stad. Metoden med innovativ upphandling inom stadsutveckling är även en del av projektet DenCity som drivs av CLOSER, där hållbara person- och godstransporter utvecklas och prövas.