En ny lokomotivverkstad öppnades officiellt i Rotterdams hamn

LWR:s nya lokverkstad vid Rotterdams hamn. Foto: Port of Rotterdam

Locomotiv Workshop Rotterdam (LWR) öppnade nyligen företagets nya lokomotivverkstad vid nederländska Maasvlakte, väster om Rotterdams hamn.

Anläggningen byggdes på mindre än ett år och har underhållit och reparerat elektriska lok sedan 9 september, då järnvägsförbindelsen till det nederländska järnvägsnätet godkändes.

LWR är ett 50:50-procent joint venture, som består av lokomotivförsäkringsbolaget Mitsui Rail Capital Europe (MRCE) och Siemens Mobility.

Under senaste år har Siemens levererat övervägande delen av MRCE: s nuvarande lokbestånd. Verkstaden är likafullt öppen för lokomotiv från tredje part.

Verkstaden kan erbjuda förebyggande och korrigerande underhåll, inspektioner och modernisering av lok, inklusive för ombord- installation av ETCS.

Anläggningen har åtta spår för parkering av lok och sex underhållsspår. Det finns också möjlighet att fördubbla verkstadens kapacitet om det krävs fler optioner.

Lokomotiven rengörs i “tvättgropen” som ligger på ett av de spår där bränsle och olja kan länsas ur diesellok. Enheterna kommer in i verkstaden via en transportbana, som har installerats av det holländska företaget Bemo Rail.