Rolande B.V satsar nu på den tyska marknaden

Den holländska LNG-pionjären Rolande går in på den tyska marknaden genom öppnandet av företagets första bensinstation i Ulm. Foto: Rolande

Företaget Rolande B.V. första naturgasstation öppnades nyligen iTyskland i staden Ulm, strax utanför Iveco Magirus AG:s fabrik. Holländska företaget Rolande B.V. är en av pionjärerna inom naturgasrörlighet inom vägtransport och en av de största operatörerna för LNG-tankstationer i Nederländerna. Med Ulm-anläggningen går Rolande nu in på den tyska marknaden.

På den futuristiska bensinstationen kan fordonen nu tankas med flytande naturgas (LNG) och komprimerad naturgas (CNG). "Macken" är öppen dygnet runt och har två bensinpumpar för LNG och CNG. Med en extra breda in- och utgångar och en kapacitet på upp till 150 fordon per dag, har stationen speciellt dimensionerats för tung godstrafik. Ett bränslekort krävs för tankning, vilket kan ansökas på www.rolandelng.de.

Genom att använda naturgasbilar kan koldioxidutsläppen minskas med cirka en fjärdedel jämfört med en konventionell dieselbil. Utsläpp av kväveoxider och fint damm undviks nästan helt. Med bio-LNG eller bio-CNG i tanken är man redan nästan klimatneutral.