SKR-kongressen i Linköping vill se möjlighet att upphandla flygtrafik

Karlstad flygplats. Foto: EWR

Idag beslutade SKR-kongressen i Linköping att bifalla Karlstads motion om att SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, ska verka för att staten skyndsamt utreder det lämpligaste sättet att ge kommuner och/eller regioner möjlighet att upphandla flygtrafik.

– Det här är väldigt bra och en stor seger för Karlstad och alla andra som sitter i en liknande sits, säger Per-Samuel Nisser (M).

Kongressen hade tänkt att endast besvara motionen, vilket inte hade lett till några konkreta åtgärder, men efter en gedigen insats i talarstolen av Linda Larsson (S) så ändrade sig SKR-styrelsen, något som händer väldigt sällan.

– Jag är väldigt nöjd med beslutet. Vår förhoppning är att detta kommer ge oss rätt förutsättningar för att gå vidare med flygplatsfrågan, säger Linda Larsson (S).

Frida Pettersson (C) yrkade bifall till motionen med anledning av den dom som föll i kammarrätten i veckan.

– Den här frågan behöver drivas från högre ort, men vi gör det vi kan från vårt perspektiv, i Karlstad, och det här är ett väldigt bra första steg, säger Frida Pettersson (C). Den här frågan är avgörande för näringslivet i vår region.