Skaraborg Logistics satsar på hållbara transporter

Jula Logistics ska hantera 15 000 ton pappersrullar åt KorCo. Foto: Jula

Jula Logistics i samarbete med TBN Sweden har tecknat avtal med KorCo angående hantering och lagring av pappersrullar för export. Samarbetet inleds omgående och kommer fokusera på inkommande pappersrullar via järnväg från olika pappersbruk som sedan skall exporteras till diverse destinationer i världen.

– Detta är ytterligare ett bevis för vårt långsiktiga arbete kring hållbara transporter och utvecklande av Skaraborg Logistics Center som en av Sveriges viktigaste järnvägs- och logistikhubbar, säger Lennart Karlsson, vd Jula Logistics.

– Vi väljer Jula Logistics och dess samarbetspartners då de har en lång erfarenhet av att hantera gods på järnväg samtidigt som Jula Logistics har utvecklat en mycket attraktiv och hållbar järnvägslösning mellan Göteborgs hamn och Falköping, säger Henrik Dahlkvist, Logistics Manager KorCo.

Inledningsvis planeras cirka 15.000 ton hanteras årligen men planen är att öka dessa volymer framgent.