Predge säkerställer LKAB:s logistikflöden

Skeppslastning i Narvik. Fotograf: Fredric Alm

LKAB och Predge har tecknat ett nytt avtal om leverans av beslutstödstjänster, baserade på avancerade analyser av stora datamängder. Tjänsten hjälper LKAB Malmtrafik att ta rätt beslut om underhålls- och driftåtgärder för att säkerställa sina logistikflöden. LKAB har visat att man kan förbättra kritiska nyckeltal i sin verksamhet väsentligt.

Predge och LKAB inledde samarbetet under hösten 2016 när de tecknade ett avtal om leverans av beslutstödstjänster. LKAB har nu implementerat detta och ser klara förbättringar i sin verksamhet. De nu tecknade avtalet, som även det är flerårigt, är mer omfattande och innehåller fler tjänster än det föregående.

– Vi på Predge är stolta och glada över att fortsätta och även utöka samarbetet. LKAB är världsledande i effektiva och säkra järnvägstransporter, att var en del i det är mycket hedrande, säger Bengt Jonsson, vd på Predge.

Parterna har under några år arbetat nära varandra vilket har resulterat i nya analystjänster som skapar ytterligare affärsnytta för LKAB. Genom att samla in och analysera stora datamängder som beskriver tillståndet på komponenter och system levererar Predge prognoser om när en underhållsinsats bör göras för att undvika oplanerade stopp. Detta åstadkoms genom smarta algoritmer som beräknar och predikterar utvecklingen av prestanda på komponenter och system.