APM Terminals Gothenburg ökar tågkapaciteten

Efterfrågan på miljövänliga transporter blir allt större varför APM Terminals Gothenburg ökar tågkapaciteten. Foto: APM Terminals

Den 15 december träder spårplanen för 2020 i kraft i det svenska järnvägsnätet. Glädjande nog, kommer kapaciteten i form av antal möjliga pendlar till APM Terminals i Göteborg att öka. Detta är inte bara en vinst för Sveriges import och export, utan även ett viktigt led för att klara den pågående nationella klimatutmaningen.

Glädjande nog, kommer kapaciteten i form av antal möjliga pendlar till APM Terminals i Göteborg att öka. I och med det, tar APM Terminals Gothenburg ytterligare ett steg mot att möjliggöra effektiva tåglösningar kopplade till oceangående fartyg i direkttrafik till världens största marknader. Detta är inte bara en vinst för Sveriges import och export, utan även ett viktigt led för att klara den pågående nationella klimatutmaningen.

Sverige har som mål att minska miljöbelastningen från inrikes transporter med 70 procent fram till 2030. I dagsläget går 88 % av denna trafik med lastbil, 9 % med tåg och 3 procent med fartyg. För att nå dessa viktiga klimatmål, kommer trafik att behöva flytta från lastbil till både tåg och fartyg.

– Det är en självklarhet att APM Terminals Gothenburg tar sitt ansvar för att nå det nationella miljömålet. I och med den ökade tågkapaciteten gör vi det möjligt att minska transport på väg. Vår satsning för miljön gör det även lättare för våra kunder, och i sin tur deras kunder, att nå sina klimatmål. Det är tydligt att våra kunder efterfrågar miljövänligare transporter och vi har aldrig tidigare haft så högt tryck på förfrågningar om slottider som nu. I och med den nya spårplanen, kommer det att finnas rikligt med tågtider till och från Göteborg, säger Morten Brühl, CCO på APM Terminals Gothenburg.

Den höga efterfrågan på klimateffektiv logistik bekräftas av Ivo Fronzaroli, logistikdirektör på BillerudKorsnäs:

– Vi nyttjar lösningar som är så klimateffektiva som möjligt. Vi försöker så mycket som möjligt att använda järnväg och sjöfart. Järnväg har lägst miljöpåverkan så därför är cirka 70 procent av våra landtransporter ut från bruken spårbundna, säger han.