Axfood investerar 240 miljoner euro i högautomatiserat logistikcenter

Enheten kommer att ersätta de nuvarande lagren i Jordbro, Borlänge, Årsta, Örebro, Skellefteå och Sätra. Visionsbild: Krok & Tjäder

Axfood har tecknat avtal med Witron om att investera i bolagets teknologi för det högautomatiserade logistikcentret som planeras vara i full drift 2023. Det framtida logistikcentret blir ett av de största och modernaste i Europa för distribution av livsmedel till såväl butik som e-handel. Den totala avtalade investeringen med Witron uppgår till 240 miljoer euro under perioden 2019-2023.

Axfood aviserade i oktober 2018 planen att skapa ett högautomatiserat logistikcenter i Stockholm. Tidigare i år kommunicerades avsiktsförklaringar med tyska Witron avseende automationslösning samt med Nrep Logistics avseende ett långsiktigt hyresavtal. I juli tecknades, i enlighet med avsiktsförklaringen, hyresavtalet med Nrep. Nu har avtal tecknats med Witron, en marknadsledare inom såväl dynamisk lager- och plockhantering som end-to-end logistiklösningar, som kommer att leverera en driftsäker automationslösning för stora volymer i samtliga temperaturzoner.

Den totala avtalade investeringen med Witron uppgår till 240 miljoner euro under perioden 2019-2023. Investeringsåtagandet fördelas i huvuddrag enligt följande: 20 procent år 2019, cirka 25 procent år 2021, cirka 45 procent år 2022 samt återstående del år 2023. Som tidigare kommunicerats räknar Axfood med att kostnadsgraden för logistikverksamheten, inklusive nytt hyresavtal och ökade avskrivningar, kommer att vara i nivå med nuvarande kostnadsgrad vid full drift. Därefter beräknas kostnadsgraden sjunka i takt med ökade volymer.

– Jag är glad att vi nu har tecknat avtal med Witron. Det innebär att vi har alla viktiga pusselbitar på plats för fortsatt framdrift av bygget av vårt högautomatiserade logistikcenter utanför Stockholm. Lösningen kommer att ge oss en mer flexibel, effektiv och hållbar logistikkedja för varuförsörjningen till våra butiker och leveranserna kopplade till vår snabbt växande e-handel. Med investeringen tar vi ett stort steg in i framtiden och stärker hela Axfood-familjens konkurrenskraft, säger Klas Balkow, vd och koncernchef för Axfood.

Det högautomatiserade logistikcentret planeras vara i full drift 2023 och ska hantera både plock och leveranser till såväl butiker som e-handelskunder. Här samordnas stora delar av logistikverksamheten för Stockholm, Mälardalen och norrut, som idag står för cirka 60 procent av volymen. Enheten kommer att ersätta de nuvarande lagren i Jordbro, Borlänge, Årsta, Örebro, Skellefteå och Sätra. Dessutom skapas utrymme att öka kapaciteten med minst 40 procent jämfört med dagens volym i de befintliga sex lagren.