Bildar utvecklingsbolag för ny logistikpark i Norrköping

Detaljplanen för fastigheten beräknas vinna laga kraft under det första halvåret 2020. Arkivbild

Fonden Slättö VII skapar tillsammans med lokala entreprenörer ett gemensamt ägt bolag för utveckling av ett logistikområde i Norrköping. Projektet går under arbetsnamnet Klinga Logistikpark och förväntas omfatta cirka 100 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Färdigutvecklat omfattar projektet cirka en miljard kronor i fastighetsvärde. Fredrik Palm, tidigare chef fastigheter på Alecta, blir delägare i utvecklingsbolaget och projektledare för genomförandet.

Utvecklingen möjliggörs genom en markanvisning från Norrköpings kommun. Ett första hyresavtal om drygt 30 000 kvm är redan tecknat med Almroths, en specialiserad 3PL-aktör, som redan är etablerade i regionen.

– Norrköping har ett mycket strategiskt logistikläge och detta blir en av de bästa och mest intressanta etableringarna i Norden på många år. Vi har redan kontakt med ett antal tilltänkta hyresgäster och det pågår ett intensivt arbete med att träffa ytterligare intressenter, kommenterar Fredrik Palm.

– Vi har goda erfarenheter från samarbeten tillsammans med Slättö. Genom dem tillförs projektet en gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling och genomförande, dessutom är det roligt med ett lokalt förankrat företag, kommenterar Norrköpings samhällsbyggnadsdirektör, Hans Revenhorn.

– Affären följer vår uttalade strategi att växa inom logistiksegmentet. Vi är fortsatt hungriga på nya affärer och köper allt fler fastigheter med existerande kassaflöden, men vi kompletterar gärna våra strategier med transaktioner där vi kan få en extra utväxling av vår förmåga inom projektutveckling. Jag tycker även att det är särskilt roligt att ha med Fredrik Palm i det här projektet, Slättö växer och det känns bra att knyta en så kompetent och erfaren person nära vårt team, kommenterar Slättös vd, Johan Karlsson.

Detaljplanen för fastigheten om drygt 22 hektar, del av Borg 17:6, har nyligen passerat samråd och beräknas vinna laga kraft under det första halvåret 2020.