Världspremiär i Malaga för Alstoms markladdning av eldrivna bussar

Markladdningsprojektet understöds också av staden Malaga, den lokala transportoperatören EMT Malaga och Malaga University. Foto: Alstom

I Malaga genomförs numera snabbladdning av bussar ... genom marken. I den spanska staden har Alstom för första gången monterat sitt nya SRS-system i elbussar.

Världspremiären är en del av det europeiska projektet Paloma och inom dess ramar intog Alstom rollen som leverantör av laddningssystem SRS. Elbussen levereras av det finska företaget Linkker.

Ett spanskt konsortium som tillverkar eldrivna bussar i Malaga deltar i detta pilotprojekt som samfinansieras av Europeiska unionen genom den europeiska regionala utvecklingsfonden och CDTI:s finansieringsverktyg.

Inom ramen för detta projekt deltar Alstom i konsortium tillsammans med de spanska partnerna Endesa, den ledande spanska leverantören av leverantörer, och elektrifieringsentreprenören Mansel.

Alstoms roll i konsortiet är, som redan nämnts, att leverera SRS-laddningssystemet. Endesa övervakar strömförsörjningsanslutningen och Mansel ansvarar för elektrifieringen.

Denna första prototyp av SRS i Malaga är utrustad med en 200 kW- stark laddare, som har installerats i en tolv meter lång elbuss, tillverkad av det finska företaget Linkker.

Denna buss cirkulerar för närvarande på busslinje 1 som drivs av EMT. Laddningspunkten ligger vid en busshållplats nära Malagas universitet framför Escuela de Ingenerias Industriales.