Tyska delstater och landets trafikförbund VDV kräver en nationell upphandlingskvot för nollutsläppsbussar

Nollutsläppsbuss. Hyundai utökar sin verksamhet från bilar till bussar, från en dubbeldäckare med elektrisk drivlinje (medan projekt på bränslecellsbussar redan pågår). Nollutsläppsbussen som presenterades nyligen av Hyundai Motor är 13 meter lång, har en batterikapacitet på 384 kilowattimmar och en effekt på 240 kilowatt. Foto: Hyundai Bus

Med anledning av EU:s senaste upphandligskvot välkomnar det tyska trafikförbundet VDV de tyska delstaternas uppmaning för införandet av en nationell upphandlingskvot för låga- och nollutsläppsbussar istället för en kvot som skulle vara obligatorisk för varje enskild bussupphandling.

Bundesrat (det tyska parlamentets överhus som representerar de sexton delstaterna i Tyskland på federal nivå) har antagit en rad ändringar av federala regeringens lagförslag om genomförandet av EU:s direktiv om rena fordon, som måste översättas till nationella lagar senast augusti 2021.

VDV säger i ett pressmeddelande att föreningen ”välkomnar förslagen, särskilt när det gäller införandet av en nationell upphandlingskvot”.

Direktiv om rena fordon i Tyskland

EU-Direktivet om rena fordon, exakt känt under benämningen 2019/1161 EU, föreskriver kvoter av bussar med lågt utsläpp och nollutsläpp som måste följas vid upphandling av kollektivtrafik. I Tyskland och västeuropeiska länder måste 45 procent av de bussar som köpts senast den 31 december 2025 ha låga utsläpp. Och hälften av dem (22,5 procent) måste ha nollutsläpp. Från 2026 till 2030 växer kvoterna till 65 procent respektive 32,5 procent.

Tyska VDV kräver nationell kvot

- De föreslagna ändringarna tar hänsyn till de nya utmaningar som kollektivtrafiken kommer att möta de närmaste åren. Framför allt stöder vi uttryckligen införandet av en nationell upphandlingskvot istället för en kvot som skulle behöva uppfyllas för varje bussupphandling. Detta är en viktig branschefterfrågan, för endast på detta sätt kommer CVD att vara möjlig i affärsmässiga och ekonomiska termer för alla transportföretag, säger VDV:s president Ingo Wortmann.

Enligt VDV:s uppfattning skulle genomförandekonceptet för VDV som föreslagits av den federala regeringen leda till att särskilt mindre transportföretag, ofta verksamma på landsbygden, skulle bli överbelastade när det gäller företagsledning och organisation. ”Detta handlar om konvertering av depåer, vilket blir nödvändigt från det första utsläppsfria eller rena fordonet och framåt, byggandet av laddningsinfrastrukturer, den parallella infrastrukturoperationen i början och utbildning av den nödvändiga kvalificerade personalen”.

Förbundsstaterna föreslår däremot - liksom VDV - en rikstäckande kvotuppfyllelse med ett effektivt och enhetligt register. Ett system som möjliggör en lägre administrativ börda. Förbundet erbjöd sig att säkerställa sådan datainsamling på uppdrag av den federala regeringen och staterna, påpekar VDV själv.