Cykling ökar med 12 procent i Helsingborg

Cykling ökar och bilresor minskar i Helsingborg. Foto: Helsingborgs Stad

Under 2018 passerade 2,1 miljoner cyklister våra nio mätstationer i Helsingborg. Det är en ökning med 12 procent från 2017.

En ny resvaneundersökning för hela Skåne visar att resor med bil i Helsingborg har minskat med 4 procent sedan 2013. Detta enligt Trafikåret 2018, en ny rapport som sammanställer fakta och statistik under 2018 från olika trafikslag i Helsingborg.

Trafikåret 2018 är en årlig uppföljning av Trafikplan 2017 och trafikutvecklingen i Helsingborg. I den sammanställs fakta och statistik, beskriver vad som gjorts under året, samt gör en analys över utvecklingen.

– Enligt den nya sammanställningen ser vi att cyklingen ökar och att resor med bil i Helsingborg har minskat de senaste åren så att vi ser att folks resvanor håller på att förändras. Det jag personligen gläds mest åt är dock att vi ser att vårt systematiska arbete med trafiksäkerhet de senaste åren har gett ett bra resultat och antalet olyckor minskar, säger Martin Wester, trafikplanerare på stadsbyggnadsförvaltingen.