FlixBus och Freudenberg utvecklar första långfärdsbussen med bränslecellsdrift

Skiss av en bränslecellmotor för en långfärdsbuss. Tillsammans med Freudenberg, vill FlixBus utveckla den första bränslecellsdrivna fjärrgående bussen och sätta en verklig milstolpe i rörlighetens historia. Foto: Freudenberg Sealing Technologies

FlixBus och Freudenberg Sealing Technologies samarbetar om ett framtida projekt om hållbar och CO2-fri buss. Tillsammans vill de utveckla den första fjärrgående bussen med bränslecellsdrivna och sätta den i trafik. Inledande diskussioner med busstillverkare pågår för att utöka partnerskapet.

FlixBus vill "bidra till ytterligare en milstolpe i rörlighetens historia"

De gröna gränsöverskridande FlixBus-fordonen betraktas idag som oumbärliga mobila förbindelselänkar mellan olika platser i hela Europa. Men det är inte bara bussarna som är gröna idag. Det samma gäller FlixTrains, som drivs med 100 procent grön el.

Tillsammans med Freudenberg vill FlixBus gå ett steg längre och "forma rörlighetens framtid", som Fabian Stenger, VD för FlixBus DACH, förklarade nyligen.

- Man undrar ständigt hur man kan göra resandet ännu mer hållbart och minska koldioxidutsläppen per capita ytterligare en bit, fortsatte Stenger.

Redan i mars förra året tog företaget det första steget och startade en testflotta med tre elektriska långdistansbussar. Nu, tillsammans med Freudenberg, vill de utveckla den första bränslecellsdrivna fjärrgående bussen och sätta en verklig milstolpe i rörlighetens historia, fortsätter FlixBus DACH, VD.

Freudenberg har varit involverad i forskning av alternativa driftkoncept sedan mitten av 1990-talet och har därmed lagt fast framtidsmålet för företagets el-och vätgasdrivna verksamhet.

Både bränsleceller och batterier spelar en viktig roll i detta sammanhang. Flixbus är ytterst intresserad av att utveckla bussar med bränslecelldrift och vill fortsätta samarbetet med företaget Freudenberg.