Upplands Väsby inför ny mobilitetsstrategi

Bilfria transporter är ett mål i Upplands Väsbys mobilitetsstrategi . Foto: Upplands Väsbys

På kort tid har nya transportmedel som elcyklar och elscootrar intagit städerna. Nu pågår arbetet med en trafik- och mobilitetsstrategi som ska bana väg för smarta och attraktiva transportalternativ i framtidens Upplands Väsby. Målet är att minska påverkan av trafikbuller, trängsel och utsläpp.

– Utökade mobilitetstjänster ger Väsbybor möjlighet till klimatsmarta transporter och utan att själv behöva äga en bil. Det ger en vinst för både samhälle och klimat. Det finns även kommersiella vinster för exempelvis byggaktörer och fastighetsägare. Ett exempel på detta är ökade exploateringsmönster om behovet av parkeringsplatser kan begränsas, säger Ann-Christin L Frickner (C), vice ordförande i miljö- och planutskottet.

Miljö- och planutskottet gav på onsdagen kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att anordna ett seminarium med syfte att låta aktörer ge inspiration och idéer inför det fortsatta arbetet med kommunens trafik- och mobiliseringsstrategi.

Bland aktörerna finns politiska företrädare, tjänstemän i kommunorganisationen, näringsliv och fastighetsbolag.

– Seminariet blir startskottet för vårt arbete med en mobilitetsplan. Det handlar om att skapa ett samhälle där vi tagit hänsyn till framtida transport- och mobilitetslösningar, men också skapat förutsättningar för de alternativ vi ser redan i dag såsom sparkcyklar, bilpooler och elfordon, säger Mikael Rångeby som är chef för samhällsbyggnadskontoret.