Bensinupproret 2.0 mobiliserar

En halv miljon medlemmar protesterar mot drivmedelspriserna. Foto: föreningen Uppror

Bensinupproret 2.0 och den nybildade föreningen Uppror, med över en halv miljon medlemmar tillsammans, har startat samarbete med flera andra grupper som också skall medverka i denna demonstration. Den numera kända Facebookgruppen Bensinupproret har startat en medlemsförening för att på ett bättre sätt organisera sitt opinionsarbete. Tusentals Facebook deltagare har redan nu tagit steget över till ett medlemskap i en demokratisk förening för att med större skärpa ställa sina krav.

Föreningens hjärtefråga, den orimliga bränslebeskattningen, är tillsammans med andra rättvisefrågor en ny form för ett utomparlamentariskt opinionsarbete.Detta drabbar både landsbygdsbor och alla människor i städer och dess ytterområden.

För att sätta press och driva ett effektivt opinionsarbete välkomnar vi samarbetsformen "tillsammans". Föreningen vill ge den replik man aldrig fick när ledande regeringsrepresentanter från riksdagens talarstol försöker förminska över sexhundratusen medborgare med att det är "tomma konton" på Facebook.

I över fyra miljoner inlägg och kommentarer som mest under trettio dagar på Facebooksidan vittnade vanliga människor om hur de upplever sin vardag, sina liv och hur de tyckte att de fått nog. Beskattningen för att transportera sig och sina familjer till och från arbeten, skolor, dagis, vårdbesök, handla till den fritid som förhoppningsvis även kan finnas och med hjälp av bilen beskrevs.