Neste Oil levererar bränsle till Finnlines

Neste Oils anläggning i Nantaali. Foto: Eeva Sumiloff

Finnlines har valt Neste Oil som leverantör av marinbränsle med låg svavelhalt. Leveransen sker till Finnlines två fartyg som går mellan Naantali och Kapellskär.

- Vi är mycket nöjda med att Finnlines uppskattar vår produkts svavelutsläppsminskande kapacitet och att de har valt detta bränsle för dessa fartyg. Vårt nya marinbränsle kommer att minska svavel-, kväve- och partikelutsläpp inom marin transport utan att större ändringar behövs göras i fartygen, säger Olli Vesamo, chef för Neste Oils försäljning, i ett pressmeddelande.

Svaveldirektivet träder i kraft i Östersjön under år 2015 och fartyg som framförs där måste antingen drivas på svavelfritt bränsle eller installera en svavelskrubber.