Finnlines sjösätter sin första RoPaxfärja i Superstarklassen

M/S Finnsirius, Finnlines första Superstar RoPax-färja har sjösatts i Kina. Högste chefen för China Merchants Jinling Shipyard Frank Zhang och Finnlines platschef Esa Tikkanen. Foto: Finnlines Plc.

Finnlines, som opererar roropassagerarfartyg på rutterna Malmö-Travemünde samt Kapellskär-Långnäs-Nådendal, bygger för närvarande två hypermoderna RoPax-färjor i en klass som man döpt till Superstar. Den första färjan, M/S Finnsirius, är nu sjösatt. Samtidigt firades kölsträckningen av den andra färjan M/S Finncanopus. Bägge fartygen ska under 2023 sättas in på Finnlines linje mellan Kapellskär via Långnäs på Åland, till Nådendal i Finland.

Sjösättning av sin första frakt- och passagerarfärja i Superstarklassen, på fackspråk RoPax-fartyg, M/S Finnsirius är genomförd. Nästa steg är att den ska färdigställas på vattnet. Nu påbörjas också byggnationen av den andra Superstarfärjan, M/S Finncanopus, genom en kölsträckningsceremoni vid varvet där färjorna byggs, China Merchants Jinling Shipyard i Weihai.

Systerfartygen M/S Finnsirius och M/S Finncanopus ska sättas in på Finnlines rutt mellan Sverige och Finland, som företaget trafikerat sedan 1997. De hamnar man anlöper längs rutten är Kapellskär nära Stockholm, Långnäs på Åland och Nådendal utanför Åbo i Finland.

Superstarfärjorna tar såväl gods som passagerare och kommer att ha kapacitet att rymma ungefär 300 lastbilar, 200 bilar samt 1 100 passagerare. De är 235 meter långa och byggs med den senaste tillgängliga, innovativa tekniken.

– Våra Superstarfärjor kommer att vara större än de existerande i Star-klassen, och blir Finnlines flaggskepp både i fråga om storlek och teknologi. Vi skalar både upp rutten mellan Sverige och Finland och ökar standarden på erbjudandet till våra kunder, säger Antonio Raimo, Line Manager Finnlines.

x

M/S Finnsirius efter sjösättningen. Med utrymme för cirka 1 100 passagerare samt 5 100 lastmeter för godsfordon, blir de 235 meter långa Superstarfartygen Finnlines största RoPax-färjor. Foto: Finnlines Plc.

Jämfört med färjorna i Star-klassen, kan Superstarfärjorna lasta 20 procent mer gods. Finnlines har dessutom designat godshanteringen på det mest effektiva sättet för rutten mellan Sverige och Finland.

– Med bekväma hytter, stora utrymmen för passagerarna och en uppdatering av serviceerbjudandet, kommer fartygen också att ge en helt ny reseupplevelse. “Vi erbjuder den bekvämaste tidtabellen för den som vill resa över Östersjön, säger Antonio Raimo.

– Vi är stolta över att kunna presentera nästa generation RoPax-fartyg, som sätts i trafik under 2023. Utrustade med den senaste tekniken och hållbara innovationer kommer dessa stora fartyg inte bara att ge våra kunder skalfördelar utan också minska miljöpåverkan. Vår strävan efter att kontinuerligt förbättra både verksamhetens effektivitet och företagets finansiella stabilitet säkerställer att vi kan fortsätta att investera i vår flotta och möta våra kunders behov, säger Tom Pippingsköld, Finnlines vd.

Nästa milstolpe i Finnlines investeringsprogram är sjösättningen av Finncanopus i januari 2023. De nya RoPax-färjorna förväntas vara leveransklara under tredje, respektive fjärde kvartalet 2023. Planen, som totalt omfattar 500 miljoner euro, inkluderar dessutom tre lastfartyg för rullande gods som redan opererar i Finnlines linjenätverk.

Finnlines är ett frakt- och passagerarrederi med verksamhet i Östersjön, Nordsjön och Biscayabukten. Företaget är en del av Grimaldi Group som är ett av världens största RoRo-rederier och den största aktören inom såväl gods- som passagerartrafiken på de av EU särskilt utpekade “havsmotorvägarna” - Motorways of the Sea. Koncerntillhörigheten gör det möjligt för Finnlines att erbjuda linjesjöfartstjänster till och från samtliga destinationer i Medelhavet, Västafrika, samt Nord- och Sydamerikas Atlantkust.

 

Fakta om Finnsirius och Finncanopus

Fartygstyp: RoPax – frakt- och passagerarfärja
Leverans: 2023
Isklass: 1A Super
Total längd: 235 meter
Bruttodräktighet (GT): 64 600
Dödvikt: 11 500
Lastmeter: 5 100
Passagerare: cirka 1 100
Hytter: 323
Rutt: Sverige-Åland-Finland (Kapellskär–Långnäs–Nådendal)